יעדי העמותה

yahod-1a

כבר בשלבים הראשונים של התהליך אנו עדים לדיווחים מצוותים המקצועיים המשתתפים בהכשרות לעמיתיהם במשרד החינוך ובקרב ציבור ההורים.

דיווחים אלו על עליה ברווחתם האישית ובשילוב אמצעים רפלקטיביים בעבודתם המקצועית צפויים לעורר עניין רב באופן רשמי ובלתי רשמי. שינויים אלו הם מדידים וניתנים להערכה ופיקוח. העמותה רואה בפעילותה הזדמנות להקנות כישורי חיים, ערכים אנושיים וסובלנות בחברה.

העמותה מחברת בין גורמים מתחום החינוך והרווחה במטרה להיות מרכז שיתופי של ידע, עשייה ודיון בקורתי.

קהילה מעורבת המובילה ולא מובלת,  המנחה את סדר-היום החינוכי -תרבותי בתחומים מגוונים שאינם רק לימודיים בישראל. העמותה שואפת ליצירת קהילות "עבודה " אזוריות רבות המנהלות ביניהן קשרי עשייה חינוכית, לימוד ודיון אקטיביים על בסיס הערכים האנושיים משותפים.

העמותה מנחה את הקהילות במהלך הקמתן ובדרכן ומסיעת להן להיות מעורבות מבחינה חברתית, ולפעול כגורם המחולל שינוי, מגיב ויוזם, רגיש וער לסביבה, ולהיות גורם פעיל במרכז העשייה האזורי. בסביבה כזו פורחת עשייה חינוכית מקורית חוויתית ועשירה, בתחומים רבים התורמים להורים, לבית החינוך ולילדים לשפר ולהעצים את תקופתם המשותפת.

אנו רוצים להשיג כל זאת על ידי יצירת סביבה צעירה, תוססת ומעורבת של חברים המשלבת: אנשי חינוך, אנשים מהמגזר העסקי על כל גווניו, הורים, יוצרים וחוקרים.