mindfull-22

התוכניות שהעמותה מציעה

קורס מדריכי מיינדפולנס בבתי חינוך – קורס להכשרת מדריכי מיינדפולנס בדגש על חינוך מודע. ב- 40/50 שעות אקדמיות נעביר למידה תאורטית מבוססת מחקרים של המיינדפולנס, תרגול קבוע, העשרת ארגז הכלים של הסטודנט בכלים פרקטיים ליישום שפת המיינדפולנס ככלי פדגוגי ישים וקבוע. הבוגרים שלנו מספרים כי בראש ובראשונה הקורס הוא מסע של גילוי עצמי עבור הסטודנט, הייחודיות שלו טמונה בלימוד עולם המיינדפולנס בהיבט הפרקטי, תוך יישום של כלים בפן המקצועי ובפן האישי בחיי היום יום.

ליווי שנתי של כיתות בבתי החינוך – מדריכים בכירים שהוכשרו וסיימו בהצלחה את קורס המדריכים שלנו, מלווים כיתות לאורך השנה פעם בשבוע. אנו פועלים במודל ייחודי פדגוגי המוכח מחקרית ומיושם בבתי ספר רבים בעולם. המודל מתייחס לבית החינוך כלב הקהילה ולכן נותן מענה לשלושת הצלעות של המשולש תלמיד-הורה-מורה. במהלך השיעור המחנכת נוכחת, לומדת את הכלים, ומיישמת אותם בשיעורים אחרים ועם תלמידים אחרים. המודל ניתן ליישום מהרגע הראשון שנלמד. בית הספר בכלל והכיתה בפרט לומדת ומתנסה בשפה חדשה, שפת המיינדפולנס. מודל החינוך המודע פועל באמצעות עמותת אח"י ביעילות משנת 2011 בארץ ומוביל בהצלחה בתי חינוך לרווחה גבוהה.

השתלמות חדר מורים – ההשתלמויות המוצעות לצוות המורים הן שלוש וניתנות לבחירת המנהל/ת. ההכשרה מקנה כלים פרקטיים, רגשיים והכרתיים, להבנת המרחב הכיתתי, היא מאפשרת התנסות בהפעלת תשומת הלב ורוח ההתבוננות במרחב חינוכי-טיפולי תוך התאמתו לאוכלוסיית היעד וצרכיה.

  • השתלמות לצוות המורים הנוכח בכיתות בהם אנו מעבירים שיעורי המיינדפולנס.
  • השתלמות לצוות חדר המורים כולו.
  • טעימת הכרות דרך פסגה. ההכשרה מקנה למורים הבנה והכרה באבני הבסיס של המודל וכיצד אפשר להשתמש בו בכיתה.

* ניתנת כהמשך והשלמה לליווי שנתי של עבודת העמותה בכיתות.

ליווי מורים להטמעת המיינדפולנס בכיתה יעודה – שנים של ניסיון, עבודה בשטח ופידבקים ממנהלים, מורים ותלמידים ייצרו פרוייקט חדשני ומרגש. המורה סיים שנה עם כיתת מיינדפולנס ובשנה הבאה מקבל כיתה חדשה? אין בעיה - תוכנית הליווי השנתית שאנו מציעים יכולה להמשיך החל מהשנה השנייה לליווי פרטני, אחד-על-אחד, בו מדריך מטעם העמותה ידריך וילמד את המורה להטמיע וליישם את המיינדפולנס בכיתתו לאורך השנה. המורה לומד ומתנסה במיינדפולנס באופן מעמיק יותר ובית הספר זוכה באפשרות להטמיע את החינוך המודע בעוד כיתות אותן המורה מלמד.

*רק מורים שעברו לפחות שנה אחת עם מדריך של העמותה.

בנוסף, העמותה מקיימת מפגשי קבוצות הורים, הורים וילדים בהתאם לצורך בקהילה