Newsletter

contact-pic

ניוזלטר אח"י - 4

יולי - אוגוסט 2014

מאמרים מאת ד"ר תור גונן וסיגל קרומר

קורס הכשרת מנחי אח"י

סיכום פעילות שנה"ל תשע"ד בבי"ס ע"ש רון ורדי

contact-pic

ניוזלטר אח"י - 3

מאי - יוני 2014

על 'דיבור נכון' מתוך ההקשבה - מאמר תגובה מאת עירן הלוי - מרכז אוריאל מעגלי הקשבה.

על דיבור נכון וכיצד מגיעים אליו -

מאת  מיכל  זיו קרמר.

contact-pic

ניוזלטר אח"י - 2

פברואר- מרץ 2014

על דיבור נכון במסורת הבודהיסטית - ד"ר נעמה אושרי

על דיבור נכון - אמיר זמורה

על 'דיבור נכון' בעולם הרוח - מישל פוקו

contact-pic

ניוזלטר אח"י - 1

ינואר 2015

נושא השנה - "השקפה נכונה"

דברי פתיחה של עדי דביר - יו"ר העמותה

טורים אישיים - על מודעות והשקפה נכונה

עדכונים וחדשות על פעילות העמותה

תקציר מתורגם לפרק מתוך ספרו של ג'ק קורנפלד -

"The Eight-fold Path"